Website Optimizer บริการใหม่จาก Google


http://services.google.com/websiteoptimizer/

ดีครับ ผมว่าเหมาะกับคนที่ใช้ AdWords(เท่านั้น หรือเปล่าหว่า)

เพิ่มเติมครับ ต้องมี