รับสมัคร ผู้ช่วย Webmaster ด่วน

บริษัท เอเชียนไลฟ์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วย Webmaster

คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  2. สามารถใช้ Photoshop, Illustrator, Dreamwaver, Flash, html ได้

  3. มีความรู้เบื้องต้นด้าน PHP, MySQL

  4. เคยใช้งาน CMS ต่างๆ เช่น Wordpress, Joomla และ Web Social (Facebook, Twitter)ต่างๆ

  5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

  6. มีบุคลิคภาพ อัธยาศัย มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความมั่นใจในตัวเอง

  7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

สนใจส่ง Resume มาที่อีเมล์ webmaster@asianlife.co.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-2646-4882, 0-26464-4844

รายละเอียดบริษัท

บริษัท เอเชียนไลฟ์ จำกัด

121/33-34 ชั้น 8 อาคาร อาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0-2646-4888

โทรสาร: 0-2641-2237

เว็บไซต์: www.asianlife.co.th

วุฒิไม่ถึง ฮ่าๆๆ กำลังเรียน