การแจ้งลบกระทู้ในหมวด Web Hosting

การแจ้งลบกระทู้ในหมวด Web Hosting

การแจ้งลบกระทู้นั้นอาจดูยุ่งยากนิดนึงครับ
โดยทางผู้แจ้งจะต้องส่ง PM บอกเหตุผลในการขอให้ลบกระทู้ดังกล่าวมาเป็นข้อๆ

ตัวอย่างเช่น
1.ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
2.ทำให้ธุรกิจขาดความน่าเชื่อถือ
3.อื่นๆ

Mod จะพิจารณาทำการลบกระทู้ภายใน 1 วัน
หลังจากที่ทำการลบกระทู้แล้ว จะทำการประกาศแจ้งการลบกระทู้
ให้ทุกคนได้รับทราบในลำดับต่อไป

แจ้งไว้เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ด้วยความนับถือ
ิbunpot

ปล.กฎกติกาอาจมีการเปลียนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และความคิดเห็นของ Mod แต่ละท่าน

:wavey:

Lock + แขวน ไว้เลยครับ