หา vps เปิด ro

[edit by admin: บริการอาจละเมิดลิขสิทธิ์]

[edit by admin: บริการอาจละเมิดลิขสิทธิ์]

[edit by admin: บริการอาจละเมิดลิขสิทธิ์]

กรณีการซื้อ-ขาย บริการที่มีการละเมิดหรือสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ ทาง THT สงวนสิทธิ์ที่จะลบ แก้ไข และ Warning กับทุกคนที่ประกาศซื้อ-ขายครับ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และจะเริ่มกติการนี้ตั้งแต่บัดนี้ครับ

ต้องขออภัยด้วยครับ :875328cc:

โดนท่านประธานดุเลย
:875328cc: