ย้ายโฮส vps ไอพีต่างกัน แล้วค่าใน direct admin มันมีปัญหาครับ

ย้ายจาก โฮสที่มีไอพี 1 ไปยังโฮสสองที่มีไอพี 2 ซึ่งไอพีเป็นคนละชุดกันครับ

ผมก็แก้แล้ว โดยหาจาก เว็บในนี้แล้วก็ค้นหาใน google ด้วยครับ

โดยที่แก้ไขคือ ในตัว direct admin แก้ไปแล้ว คือ เปลี่ยน ตรง Administrator Settings

โดยเปลี่ยนค่า hostname และ nameser1 กับ nameserver 2 แล้วครับ

และไอพีก็เปลี่ยนใน server ตรง cd /usr/local/directadmin/scripts ./ipswap.sh IPเก่า IPใหม่ เรียบร้อยแล้ว และก็ restartservice ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับ

และก็แก้ตรง cd /usr/local/directadmin/scripts ./hostname ns1.ตัวเก่า.com ns1.ตัวใหม่ เรียบร้อยแล้ว และก็ restartservice ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับ

vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf ตรงไฟล์นี้ก็แก้แล้วครับ

แก้ตรงไอพีของเรา สองจุดครับ

[COLOR=#FF0000]server {

  listen    **IP ของ server เรานะ**:85 default rcvbuf=8192 sndbuf=16384;

  server_name localhost;

  access_log /var/log/httpd/access_log main;

  error_log  /var/log/nginx/error_log info;  location / {

        proxy_pass     http://**IP ของ server เรานะ**/;

        proxy_redirect   off;

[/COLOR]แล้วก็ restart service เรียบร้อยแล้วครับ [COLOR=#FF0000]

[/COLOR]แล้วก็เทสโดยการ ping domain.com ได้เป็นไอพีเก่า แต่ถ้าping ns1.domain.com หรือ www.domain.com เจอเป็นไอพีใหม่ แต่เว็บเข้าใช้งานไม่ได้ nslookup ก็ไม่เจอครับ

พอจะทราบไหมครับ ว่าผมลืมแก้ไขตรงส่วนไหนอย่างไรช่วยแนะนำหน่อยนะครับ

[COLOR=#FF0000][/COLOR]

ตอนที่ Restore Backup ตรง Step 2 ได้ติกเลือกเป็น IP ใหม่หรือเปล่าครับ

เลือกแล้วครับ

ถ้าค่า DNS ไม่ได้ตกหล่นอะไร ก็รอ DNS อัพเดทครับ แต่อยากทราบสาเหตุที่ชัดเจนก็แจ้งชื่อโดเมนมาครับ เดี่ยวจะตรวจสอบให้ว่ามันผิดปกติอะไรหรือป่าว

ถ้าค่า DNS ไม่ได้ตกหล่นอะไร ก็รอ DNS อัพเดทครับ แต่อยากทราบสาเหตุที่ชัดเจนก็แจ้งชื่อโดเมนมาครับ เดี่ยวจะตรวจสอบให้ว่ามันผิดปกติอะไรหรือป่าว

ตัวนี้ครับ แต่ดูเหมือนว่าจะเริ่ม ping เจอแล้วนะครับ ping baanchangpaint.com แต่อย่างไรถ้าช่วยเช็คได้ก็ขอบคุณครับ

[COLOR=#000000][FONT=arial]A record found: 103.4.217.52[/FONT][/COLOR]
[TABLE=“class: resultTable”]
[TR]
[TH]Domain[/TH]
[TH]Type[/TH]
[TH]TTL[/TH]
[TH]Answer[/TH]
[/TR]
[TR=“class: answerRow”]
[TD=“class: row1”]baanchangpaint.com.[/TD]
[TD=“class: row1”]NS[/TD]
[TD=“class: row1”]14400[/TD]
[TD=“class: row1”]ns2.baanchangpaint.com.[/TD]
[/TR]
[TR=“class: answerRow”]
[TD=“class: row1”]baanchangpaint.com.[/TD]
[TD=“class: row1”]NS[/TD]
[TD=“class: row1”]14400[/TD]
[TD=“class: row1”]ns1.baanchangpaint.com.[/TD]
[/TR]
[TR=“class: answerRow”]
[TD=“class: row1”]baanchangpaint.com.[/TD]
[TD=“class: row1”]A[/TD]
[TD=“class: row1”]14400[/TD]
[TD=“class: row1”]103.4.217.52[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

น่าจะเข้าได้ปกติแล้วนะครับ ผมเข้าได้ แต่มันขึ้นหน้าหลักหมดเลย คุณลองรันคำสั่งนี้ดูครับ
[COLOR=#000000][FONT=courier new]cd /usr/local/directadmin/custombuild[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=courier new]./build rewrite_confs[/FONT][/COLOR]