ร่วมกันลงชื่อประท้วง VeriSign

https://www.godaddy.com/gdshop/PressRelease…%2B&from%5Fapp=
ร่วมด้วยช่วยกันครับ ดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ (อันนี้ของ godaddy.com )

หรือว่าที่ http://www.defeatverisign.com/