ลบ $(usd) ยังไงครับ ผมมีปัญหากับตัวนี้มาก


ผมพยายามลบ แต่มันไม่ให้ลบ ผมเปลี่ยนค่าเงินไม่ว่าจะเป็นราคาโดเมน ราคาโฮสเป็น 0.000 หมดแล้ว แต่ก็ลบไม่ได้

ช่วยด้วยครับ :baa60776:

Ok ผมไปไล่แก้ข้อมูลลูกค้า แล้วลบไปแล้ว แฮๆ :d16c4689:

เงินบาท THB ครับไม่ใช่ BTH

:e111de78: ขอบคุณครับ