Upgrade squirrel mail มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากไหมครับ

upgrade squirrel mail มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากไหมครับ
หรือผมแค่ไปดาวน์โหลด version ใหม่กว่ามา แล้วแตกไฟล์ไปทับที่เดิมก็จะใช้งานได้ล่ะครับ??

ตอนนี้เป็น squirrel mail 1.4.11 อยู่น่ะครับ อยาก upgrade ให้เป็นล่าสุด