Uebimiau Webmail Encoding เป็น iso-8859-1 จะไปแก้เป็น TIS-620 ได้ที่ไฟล์ไหนครับ

Uebimiau Webmail Encoding ที่แสดงเป็น iso-8859-1 จะไปแก้เป็น TIS-620 เพื่อไห้แสดงผลเป็นภาษาไทย ได้ที่ไฟล์ไหนครับ ลองแก้อยู่สองสามไฟล์ แต่แก้แล้วมันก็ไม่ยอมเป็นภาษาไทย

ตอนหน้า login มันมีให้เลือกภาษานี่ครับว่าจะเข้าเช็คกับภาษาอะไร ถ้าเลือก Thai มันก็จะเป็น tis-620 ให้ครับ

/langs/en_UK.txt

[quote]# CharSet
default_char_set