เจอปัญหา Ubuntu เข้า Normal Mod ไ่ม่ได้ครับเข้าได้ Recovery mod

ไม่ทราบว่าท่านใดเจอปัญหา Ubuntu x86 เข้าหน้า Normal Mod ไม่ได้แต่สามารถเข้า Recovery Mod ได้ สามารถ Fix ได้หรือไม่ครับ ถ้าปล่อยให้เข้า Normal Mod จะค้างอยู่หน้า load Logo Ubuntu ตลอดครับ

ขอบคุณครับ