สาวก true อ่านซะ

เรียนผู้ใช้บริการ True Internet
เพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทรูจะทำการปรับปรุงระบบซึ่งจะมีผลทำให้คุณไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ชั่วคราว ในช่วงเวลาต่อไปนี้

เช้าวันพุธที่ 24 มกราคม 2550 เวลา 00.01-06.00 น.
028125XXX 028126XXX 028127XXX 028114XXX 028115XXX 028116XXX 0281480XX
0281481XX 0281482XX 0281483XX 0281484XX 028403XXX 028404XXX 028139XXX
0280873XX 0280874XX 0286050XX 0286051XX 0286052XX 0286053XX 0286054XX
028641XXX 028642XXX 028643XXX 028647XXX 028648XXX 028649XXX 028650XXX
028651XXX 028652XXX 028653XXX 0286540XX 0286541XX 0286542XX 0286543XX
0286544XX 0286545XX 0286546XX 028655XXX 028656XXX 028657XXX 028658XXX
028659XXX 0286644XX 0286645XX 0286646XX 0286647XX 0286648XX 0286649XX
028665XXX 028666XXX 028667XXX 0286680XX 0286681XX 0286682XX 0286683XX
0286684XX 0286685XX 0286686XX 0286698XX 0286699XX 0286735XX 0286736XX
0286737XX 0286768XX 0286769XX 028684XXX 028685XXX 028686XXX 028687XXX
028688XXX 028689XXX 028690XXX 028691XXX 028692XXX 028694XXX 028695XXX
028696XXX 028697XXX 028698XXX 028750XXX 028751XXX 028752XXX 028753XXX
028754XXX 028755XXX 028756XXX 028757XXX 028758XXX 028759XXX 028760XXX
028761XXX 028762XXX 028763XXX 028764XXX 028765XXX 028766XXX 0287675XX
0287676XX 0287677XX 0287678XX 0287679XX 028768XXX 028769XXX 028770XXX
028771XXX 028772XXX 028773XXX 0287749XX 0287755XX 0287756XX 0287757XX
0287758XX 0287759XX 028776XXX 028777XXX 028778XXX 028779XXX 028780XXX
028781XXX 0287821XX 0287822XX 0287829XX 0287830XX 0287831XX 0287832XX
0287833XX 0287834XX 0287835XX 0287836XX 0287837XX 0287838XX 0287839XX
0287860XX 0287861XX 0287862XX 0287863XX 0287864XX 0287867XX 0287868XX
028788XXX 028789XXX 028790XXX 028791XXX 028792XXX 028795XXX 028796XXX
028797XXX 028798XXX 028799XXX 028800XXX 028801XXX 028802XXX 028803XXX
028804XXX 0288050XX 0288051XX 0288052XX 0288053XX 0288054XX 0288055XX
0288056XX 0288057XX 0288058XX 0288060XX 0288061XX 0288062XX 0288063XX
0288064XX 028807XXX 028808XXX 028809XXX 028810XXX 028811XXX 028812XXX
028813XXX 028814XXX 028815XXX 028816XXX 028817XXX 028818XXX 028819XXX
028820XXX 028821XXX 028822XXX 028823XXX 028824XXX 028825XXX 0288260XX
0288261XX 0288262XX 0288263XX 0288264XX 028827XXX 028828XXX 028829XXX
028836XXX 028837XXX 028838XXX 028839XXX 028840XXX 028841XXX 028842XXX
028843XXX 028844XXX 028845XXX 028846XXX 028847XXX 028848XXX 028849XXX
028850XXX 028851XXX 028852XXX 028853XXX 028854XXX 028855XXX 0288565XX
0288566XX 0288567XX 0288568XX 0288569XX 028857XXX 028858XXX 028859XXX
028860XXX 028861XXX 028862XXX 028863XXX 028864XXX 028865XXX 028866XXX
028867XXX 028870XXX 028871XXX 028872XXX 028873XXX 028874XXX 028875XXX
028876XXX 028877XXX 028878XXX 028879XXX

ทรูต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

สำนักข่าวน้ากอกรายงาน

ไม่ได้หมายรวมถึง ADSL ใช่รึเปล่า เพราะว่า ถ้า ADSL ก่อนหน้านี้จะมี SMS เข้ามาแจ้งอ่ะ

เขียนใบลาพักร้อนครับ ในช่วงเวลาดังกล่าว

ปล. จะนอนให้สบายพุงเลย อิอิ

โชคดีที่ใช้ TOT