หาซื้อ Tray 2.5'' ใช้กับ IBM x3250 M4 เอาหนึ่งอัน

หาซื้อ Tray 2.5’’ ใช้กับ IBM x3250 M4 เอาหนึ่งอันครับ

ขอให้ส่งของที่ CAT บางรัก

PM ราคามาเลยครับ