รบกวน Tracert, traceroute จาก TOT to ServeNET

รบกวน Tracert, traceroute จาก TOT to ServeNET

1.IP address ต้นทาง

2.คำสั่ง ping –n 5 124.109.2.11 และ ping –n 5 124.109.1.1

3.คำสั่ง tracert –d 124.109.2.11 และ tracert –d 124.109.1.1

4.สถานที่ เช่น อำเภอ ,เขต หรือ จังหวัด

เพิมเติมครับ สำหรับ linux

2.คำสั่ง ping –c 5 124.109.2.11 และ ping –c 5 124.109.1.1

3.คำสั่ง tracert –n 124.109.2.11 และ tracert –n 124.109.1.1

ขอบคุณครับ

มี prefix 321 prefix จาก AS37930 (TOT-NIX) IP ประมาณ 5 แสน IP กำลังดำเนินการแก้ไขครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่แจ้งเข้ามาครับ

Microsoft Windows [Version 6.1.7601]

Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\mean>ping -n 5 124.109.2.11

Pinging 124.109.2.11 with 32 bytes of data:

Reply from 124.109.2.11: bytes=32 time=56ms TTL=52

Reply from 124.109.2.11: bytes=32 time=55ms TTL=52

Reply from 124.109.2.11: bytes=32 time=56ms TTL=52

Reply from 124.109.2.11: bytes=32 time=56ms TTL=52

Reply from 124.109.2.11: bytes=32 time=56ms TTL=52

Ping statistics for 124.109.2.11:

Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 55ms, Maximum = 56ms, Average = 55ms

C:\Users\mean>ping -n 5 124.109.1.1

Pinging 124.109.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 124.109.1.1: bytes=32 time=54ms TTL=52

Reply from 124.109.1.1: bytes=32 time=55ms TTL=52

Reply from 124.109.1.1: bytes=32 time=55ms TTL=52

Reply from 124.109.1.1: bytes=32 time=52ms TTL=52

Reply from 124.109.1.1: bytes=32 time=52ms TTL=52

Ping statistics for 124.109.1.1:

Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 52ms, Maximum = 55ms, Average = 53ms

C:\Users\mean>tracert -d 124.109.2.11

Tracing route to 124.109.2.11 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1

2 43 ms 44 ms 44 ms 118.172.224.1

3 44 ms 44 ms 43 ms 172.17.19.53

4 45 ms 44 ms 45 ms 172.17.19.9

5 56 ms 55 ms 54 ms 218.100.38.137

6 55 ms 57 ms 54 ms 122.144.31.77

7 53 ms 55 ms 54 ms 122.144.31.170

8 56 ms 57 ms 58 ms 14.128.8.66

9 58 ms 57 ms 54 ms 124.109.0.2

10 56 ms 59 ms 56 ms 124.109.2.11

Trace complete.

C:\Users\mean>tracert -d 124.109.1.1

Tracing route to 124.109.1.1 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1

2 42 ms 50 ms 44 ms 118.172.224.1

3 44 ms 44 ms 44 ms 172.17.19.53

4 45 ms 44 ms 44 ms 172.17.19.9

5 52 ms 50 ms 52 ms 218.100.38.145

6 53 ms 54 ms 54 ms 122.144.31.197

7 56 ms 54 ms 55 ms 122.144.31.142

8 55 ms 54 ms 54 ms 14.128.8.66

9 58 ms 54 ms 55 ms 124.109.0.6

10 52 ms 54 ms 54 ms 124.109.1.1

Trace complete.

C:\Users\mean>

ADSL TOT

อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร