ไม่แน่ใจว่าเครื่องผม ติดไวรัสหรือเปล่า

คือว่า Anti-Virus มันฟ้องว่ามีไวรัสอยู่ที่

http://g.asdafdgfgf.com/ads.js

เป็นโทรจัน และ ตรง Sours Code บนแถบของแต่ละเว็บมันขึ้น โค๊ดแปลกๆ

<SCRIPT LANGUAGE=“javascript1.2” SRC=“http://g.asdafdgfgf.com/ads.js”></SCRIPT>

จะมีวิธีไหนฆ่ามันบ้าง พอดีผมมาเช่าหอ ใช้ไวเรส ของหออยู่ หรือผมต้องไปหาเครื่องที่ติด