แถลงการณ์สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง : การยึดเครื่องแม่ข่าย (เซอร์ฟเวอร์) ของผู้ให้บริการ และ แนวทางการให้ความร่วมมือของภาคเอกชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ตามที่ทางกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

ขอบคุณ สำหรับข่าวสารครับ

ทางสมาคมมีแถลงการแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ล่ะครับ มีคำชี้แจงอะไรบ้างไหมครับ