ปัญหาเรื่องของเมล์

พอดีวันนี้มีปัญหาเรื่องเมล์ มีเมล์จากหลายโดเมน แจ้งกลับมาว่า ไม่สามารถนำส่งผู้รับได้ หลายร้อยฉบับ
ก็ไล่ดู log และ message ทั้งหมด จะมี

<= <> U=mail P=spam-scanned S=13450 id=WI0AT2Jve000001c0@exchserver.CINTRA.local T=“SPAM Delivery Status Notification (Failure)” from <> for non-user@mydomain.com

จำนวนมากซึ่ง mydomain.com ได้ตั้ง catch-all ไ้ว้ โดย non-user ไม่มีอยู่จริงใน mydomain.com

ปัญหาคือ mydomain.com จะติด blacklist หรือไม่ครับ

ปัจจุบันก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆ แต่ให้ drop หมดแล้ว

สำหรับการเช๊ค blacklist ดูได้จาก

แต่ดูจาก log แล้วดู้เหมือนจะัยังไม่เครียร์เท่าไรคครับ

ยังไงช่วย copy process ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มส่งมาให้ดูหน่อยน่ะครับ แล้วตัวนี้ใช้เป็น mail server ตัวไหนหรอครับ

mydomain.com อาจจะโดน blacklist
แล้ว IP อาจจะโดนด้วย (ถ้ามันส่งมาจากเครื่อง server คุณ)

ลองตรวจสอบว่า มีเมล์ส่งออกไปจาก server ของคุณหรือเปล่าด้วยน่ะครับ
แล้วก็ลองตรวจสอบพวก form mail ว่าโดนใช้อาศัยส่งหรือเปล่า