โครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ระยะกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549

โครงการดีๆ ของกรมส่งเสริมอุสาหกรรม

[center]ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 และ อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมกับ
บริษัท เซอร์วิสส์ โฟกัส จำกัด และ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา[/center]

จัดอบรม (ฟรี)
โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"
New Entrepreneurs Creation (NEC)
ระยะกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 ไปพลางก่อน

รุ่น 2 เปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 35 คน
เริ่มดำเนินรโคงการ ในเดือนพฤศจิกายน 2549 และ สิ้นสุดโครงการในเดือน มีนาคม 2550

วัน-เวลาอบรม
เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 8 - 23 กุมภาพันธ์ 2550 เรียนทุกวัน จันทร์ถึงเสาร์
รวมระยะเวลาอบรม ปรึกษาแนะนำ และดูงาน 14 วัน
เวลาอบรม 08.30-16.30 น. ทุกวัน

สถานที่ฝึกอบรม
โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.ผู้ว่างงาน ยังไม่มีงานทำ
2.เพิ่งจบการศึกษา ในระดับ ปวช. ขึ้นไป
3.ทายาทธุรกิจ
4.ผู้ประกอบอาชีพ ทุกอาชีพ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์
5.ผู้ประกอบการใหม่ เริ่มประกอบธุรกิจไม่เกิน 3 ปี หรือเป็นเจ้าของกิจการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนใดๆ กับรัฐ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ประสานงานโครงการ NEC
บริษัท เซอร์วิสส์ โฟกัส จำกัด
โทรศัพท์ 029311869 0819198016
โทรสาร 029132718

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 038512526
โทรสาร 038514833

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 038814433
โทรสาร 038814433

เว็บไซต์กรมส่งเสริมอุสาหกรรม http://www.dip.go.th

โครงการนี้ คงจะมีทุกจังหวัดมั้งครับ
ที่โคราช มีเพื่อนไปสมัครเรียนอยู่คนหนึ่ง เดิมเคยเป็น GM โรงแรม แล้วเกิดการหักเหของชีวิต
ออกมาทำธุรกิจ ค้า ขาย เอง
เคยถามเพื่อน ว่า เคยเป็นถึงระดับ GM มาแล้วไปอบรม ผู้ประกอบการใหม่ อย่างนี้ จะได้อะไร
เขากลับตอบว่า ได้ซิ ได้ลูกค้า
เล่นเอาผมงง เหมือนกัน จนต้องให้เขาอธิบายให้ฟังถึงได้เข้าใจ

น่าสนใจจังครับ แต่อดตามเคย