เจอ แบบนี้ ใน โมเด็ม หมายถึงอะไๆรหรอ ผม โดน ใช่ไหมครับ

[TABLE]
[TR=“bgcolor: #9900FF”]
[TD][B]Description[/B][/TD]
[TD][B]Count[/B][/TD]
[TD][B]Last Occurence[/B][/TD]
[TD][B]Target[/B][/TD]
[TD][B]Source[/B][/TD]
[/TR]
[TR=“bgcolor: #99CCFF”]
[TD]LAN-side UDP Flood[/TD]
[TD=“align: right”] 26 [/TD]
[TD] Tue Mar 19 10:52:27 2013 [/TD]
[TD] 203.144.206.29:53 [/TD]
[TD] 155.148.1.33:51377 [/TD]
[/TR]
[TR=“bgcolor: #9999CC”]
[TD]SYN Flood[/TD]
[TD=“align: right”] 1 [/TD]
[TD] Tue Mar 19 10:52:27 2013 [/TD]
[TD] 155.148.1.33:50490 [/TD]
[TD] 31.13.79.23:443 [/TD]
[/TR]
[TR=“bgcolor: #99CCFF”]
[TD]LAN-side UDP Flood[/TD]
[TD=“align: right”] 6 [/TD]
[TD] Tue Mar 19 10:53:01 2013 [/TD]
[TD] 203.144.206.29:53 [/TD]
[TD] 155.148.1.33:56252 [/TD]
[/TR]
[TR=“bgcolor: #9999CC”]
[TD]SYN Flood[/TD]
[TD=“align: right”] 108 [/TD]
[TD] Tue Mar 19 11:03:04 2013 [/TD]
[TD] 203.151.206.82:80 [/TD]
[TD] 155.148.1.33:52312[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

:189bbdde:

panic เกินไปหรือเปล่าครับ

แค่ req dns ถี่ๆเองฮะ

ไม่หนักทะไหร่ครับอันนี้