โครงการเพิ่มหนี้ให้ประชาชน!

[COLOR=#343537][FONT=tahoma][B][COLOR=#ff0000]กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการพักหนี้แก่ลูกหนี้ที่ดี [/COLOR]เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคมเป็นต้นไป[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#343537][FONT=tahoma]นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอังคารที่ 24 เมษายนนี้ กระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการพักหนี้ให้แก่ลูกหนี้ดีที่มีมูลหนี้อยู่ในธนาคารรัฐรวมกันไม่เกิน 5 แสนบาทต่อราย[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#343537][FONT=tahoma] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#343537][FONT=tahoma]ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศหาเสียงไว้ก่อนหน้านี้ หากได้รับการอนุมัติจะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤาภาคมเป็นต้นไป

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าโครงการพักหนี้ จะพุ่งเป้าไปที่ลูกหนี้ที่เป็นเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีและมีหนี้ไม่เกินวงเงิน 5 แสนบาทต่อรายเท่านั้น ส่วนลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เสียนั้น[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#343537][FONT=tahoma]ทางกระทรวงการคลังได้เข้าไปช่วยเหลือในแนวทางเดียวกันไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยมีลูกหนี้เข้าโครงการประมาณ 50% จากเป้าหมาย 7 แสนรายอย่างไรก็ตาม[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#343537][FONT=tahoma]หากลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เสียต้องการที่จะเข้าโครงการนี้อีก ก็สามารถทำได้ โดยต้องทำการชำระหนี้ เพื่อให้กลับมาเป็นลูกหนี้ที่ดีก่อน และโครงการนี้ จะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมตามศักยภาพของลูกหนี้ได้

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเสนอ 2 ทางเลือกให้สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าโครงการนี้ คือ พักหนี้เงินต้นทั้งจำนวนเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมกับลดดอกเบี้ยให้ และไม่พักหนี้เงินต้นแต่ลดดอกเบี้ยให้เป็นระยะเวลา 3 ปี[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#343537][FONT=tahoma]ส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้น ยังอยู่ต้องรอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อน สำหรับแนวทางการชดเชยรายได้ที่หายไปแก่ธนาคารรัฐ ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาในหลายแนวทาง

[SIZE=7]เค้าจ่ายของเค้าดีๆไปหยุดทำไม :189bbdde:[/SIZE][/FONT][/COLOR]

ถ้าเขาหยุด แล้วลืมจ่าย เลย ทำไงละ! ทีนี้

:9bbc76d5:

:th_102_: สงเสริมให้ลูกหนี้ ขยันทำมาหากินน้อยลงนะเนี่ย

ไม่ค่อยชอบโครงการเรื่องหนี้สินของประชาชนของพรรคนี้เท่าไหร่
ไม่ขอวิจารย์เยอะแล้วกัน
เอาเป้นว่า ไม่เห็นด้วยทุกนโยบาลเรื่องหนี้สินของประชาชนทุกอันของเค้าอยู่แล้ว
ผมรู้สึกเหมือนเป็นการซื้อเสียงทางอ้อมยังไงไม่รู้
นี่ผมอัคติเกินไปหรือเปล่าเนี่ย

:d5f02ecd:

เอาเงินประเทศมาซื้อเสียง ผมก็คิดแบบนี้ (อุ๊บบบ…)

เหมือนกับสัญญาว่าจะให้

คราวต่อไปค่าแรง ขั้นต่ำ 500 ครับ

:015:

เอาเงินประเทศมาโปรโมทตัวเองป่ะเนี่ย