มีเรื่องกฏหมายมาแจ้งคร่าวๆ จะได้มีเรื่องกฏหมายไว้คุยกันบ้าง

การทำธุกิจ Hosting, Colocation,Dedicate Server,VPS, แนะนำผู้ประกอบการทุกราย ต้อง (Must) ทำสัญญาการให้บริการให้ชัดเจน มีหลักฐานลูกค้าให้ชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้แอบทำธุรกิจที่ผิดกฏ หมาย อาศัย ช่วงโหว่ของผู้ให้บริการ เป็นผลให้ผู้ให้บริการแบกรับปัญหาการฟ้องร้อง เนื่องจากระบุ หรือ สืบค้นหาผู้กระทำผิด ต้นน้ำไม่ได้

ถ้าลูกค้าใช้เอกสารปลอมกับเราทำไงล่ะครับ
มันก็ลำบากเหมือนกันแฮะ ถ้าเขาประสงค์ไม่ดี