ลดทันทีน้ำมัน แต่ตอนนี้ขึ้นเรื่อง พรุ้งนี้จัดไปอีก1 บาท

“พลังงาน” เตรียมปรับราคาเชื้อเพลิงทุกชนิด “เบนซิน-โซฮอล์” ลิตรละ 1 บาท เอ็นจีวี 50 สตางค์ แอลพีจี 75 สตางค์ ยกเว้นดีเซล โดยมีผลพรุ่งนี้

  นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาให้ปรับราคาพลังงานทุกชนิด ยกเว้นน้ำมันดีเซล ดังนี้ กลุ่มเบนซินปรับขึ้นลิตรละ 1 บาท เชื้อเพลิงธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ปรับขึ้นกิโลกรัมละ 50 สตางค์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ปรับขึ้นกิโลกรัมละ 75 สตางค์ โดยมีผลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 (พรุ่งนี้)

  

  ส่วนผลการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถยนต์ 3 กลุ่ม คือ แท็กซี่ รถร่วมบริการสาธารณะ รถขนส่ง และนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการระหว่างการปรับราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) และการคำนวณราคาต้นทุนเอ็นจีวีที่แท้จริง ได้ข้อสรุป 2 ส่วน คือ

  

  1. การทยอยปรับขึ้นราคาเอ็นจีวีช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน 2555) อัตรา 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม (กก.) แต่ขอให้รัฐบาลออกมาตรฐานดูแลระยะสั้น เช่น เกณฑ์การดูแลแท็กซี่ ซึ่งเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าในอัตราที่จะปรับขึ้นรวม 6 บาทต่อ กก.ถึงเดือนธันวาคม แท็กซี่จะรับภาระเพียง 2 บาทต่อ กก.

  

  2. ระหว่างที่ทยอยปรับขึ้นราคาในช่วง 4 เดือน ภาครัฐ นักวิชาการ ปตท.และผู้ประกอบการจะต้องได้ข้อยุติเรื่องการคำนวณราคาต้นทุนที่ทุกฝ่ายยอมรับ เพื่อกำหนดโครงสร้างราคาในระยะยาวต่อไปที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับราคาที่เหลือของปีนี้ ตลอดจนการปรับราคาของปีหน้า