โน๊ตแบบนี้ใช้เครื่องอะไรเล่นอ้ะครับ

เครื่องดนตรีที่มีหน่วยเป็น “หลัง”

มีขนาด 3.5 ฟุตบ้าง 5 ฟุตบ้าง 6 ฟุตบ้าง หรือไม่ก็ king size

เอ๊ะ

“Humanic” 55 คิดเอง

เพลงนี้ฟังไม่มันส์ ต้องเล่นเองถึงจะมันส์