หมานวด

ขามันสั้นจัง

นวดเสร็จ จะเดินได้ไหมเนี่ย… มันเล่นขุดหลังซะยังงั้น

หลังๆ ท่าจะเหนื่อย