[สรรเสริญพระคุณแม่] เสียงเรียกเข้า

เจ้าของผลงาน มุนินฺ

น้ำตาซึม… -.-"