ปรับปรุงกติกาการโพสต์โฆษณา

มีการปรับปรุงกติกาการโพสต์โฆษณา รบกวนสมาชิกทุกท่านที่โพสต์โฆษราอ่านประกาศใหม่ด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ