ชี้โดเมนผิดขั้นตอนไหน

ใช้งาน vps centos 5.5 64bit

ติดตั้ง apache เรียบร้อยแล้วก็สร้าง user ขึ้นพิมพ์ตามนี้ command line,

useradd -d /home/admin/ admin

passwd admin

แล้วก็เข้าไปที่ /home/admin/ แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ชื่อ domains เข้าไปแล้วสร้าง โฟลเดอร์ชื่อ 1234.com แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ public_html เอาไว้ใส่ตัวเว็บ

พอผมชี้โดนโดเมนของ 1234.com มาที่นี่เวลามันแสดงหน้าเว็บมันแสดงเป็น /var/www/html/ อ่าครับหรือลอง ซัฟโดเมนก็วิ่งมาที่ /var/www/html/

ผมต้องทำยังไงให้มันถูกต้อง เคยใช้งานแต่มี directadmin แล้วพอมาแบบไม่มี directadmin ผมไม่รู้ขั้นตอนมันเลยครับ vps เมืองนอกไม่มี directadmin มาให้

โฟลเดอร์ที่ผมสร้างใน /home/admin :: http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=107351E9639S3E2SU4EQE6KH1MGT6J

แก้ vhost ใน apache ด้วยครับ ให้ชี้มายัง dir ที่ทำ

ไม่ทราบว่าแก้ไขยังไงหรอครับ

<VirtualHost *:80>

  ServerAdmin mail@domain

  DocumentRoot /home/.... dir ที่เก็บ web

  ServerName 1234.com

  ErrorLog /var/log/apache2/vhost/domain/error_log &lt;= log ถ้าไม่มี มันจะไปเก็บรวมกับโดเมนหลัก

  CustomLog /var/log/apache2/vhost/domain/access_log common&lt;= log ถ้าไม่มี มันจะไปเก็บรวมกับโดเมนหลัก

</VirtualHost>

<Directory /home/…>

AddLanguage th .th

AddDefaultCharset TIS-620

AddCharset TIS-620 .tis-620 .th

  php5_flag register_globals on

  AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit

  Options MultiViews SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec

  &lt;Limit GET POST OPTIONS&gt;

      Order allow,deny

      Allow from all

  &lt;/Limit&gt;

  &lt;LimitExcept GET POST OPTIONS&gt;

      Order deny,allow

      Deny from all

  &lt;/LimitExcept&gt;

</Directory>

ประมาณนี้

^^" ลองศึกษาโดยลง Webmin ก็ได้นะครับ ฟรี… ระบบจัดการทั้งเครื่องแบบง่ายๆ สามารถดูได้ทุกเมนูว่าแก้ไขอะไรที่ไฟส์ไหน สู้ๆ ครับ

การติดตั้ง webmin ดูได้จากเว็บไซต์นี้นะครับ http://www.linuxthai.org/forum/index.php?topic=2016.0

ในนี้เป็นเว็บมีน เวอร์ชั่นเก่า ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่ สามารถดูได้จาก http://www.webmin.com/

ตอน wget ก็แก้ webmin เป็น url ตัวใหม่ครับ

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การชี้ ip ครับ

แต่เป็นการ response ของตัว webserver (Apache) ให้ศึกษาเรื่องการ config virtualhost ครับ เพื่อแยกการเรียกแต่ละโดเมนไปตาม folder ต่างๆของแต่ละโดเมน

ถ้ามีโดเมนเดียว ก็แก้ config ค้นหา /var/www/html/ แล้วแทนด้วย /home/admin… ก็ง่ายดีครับ

ถ้ามีโดนเมนเดียวทำ link ไปง่ายกว่าแก้ config นะครับ