เสื้อประลองกำลัง -- เปลี่ยนแนวบ้าง เอิ๊ก ๆ

ตามยุคมหาวิทยาลัยปัจจุับันฮ๊าฟฟ

ฮาจริง แนวการ์ตูนญปเลย