เจาะข่าวตื้น ตอน เจาะหมีหลุด

เหมือนตอนคลิป BB

ช่องเจ็ดเอาไปออกเฉย ไม่กรองก่อน ว่าเป้นโฆษณาเบอเกอร์