บ่น ๆ ไม่สบาย

ช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าได้ tht เลยครับ ก่อนวันเกิด 2 วัน ก็ป่วยเลย

พอดี

เป็นไข้ 3 วัน

เจ็บคออีก 3 วัน

เพิ่งหาย

ตอนนี้ อาหารเป็นพิษอีกครับ อยากอวก + ท้องเสียอีก (ได้ยามากินเพียบเลย)

เป็นมาได้ 2 วันละครับ

ทำไมเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริง ๆ

กินเจ ฮะ

ผมก็กินเจ อิอิ

เดี๋ยวก็หายครับ

อาการเดียวกันเลยครับ …

ไข้ + เจ็บคอ พึ่งหาย

ท้องเสีย ยังไม่หาย … 5 วันละ