'เปลือยเพื่อชาติ' ! ชาวเน็ตจะยอมไหม?

‘‘เปลือยเพื่อชาติ’’ ที่ว่านี่ไม่ใช่การถอดเสื้อผ้าโชว์หุ่น แต่กระทรวงไอซีทีกำลังขอร้อง (แกมบังคับ) ให้ชาวเน็ตเมืองไทยยอมให้กระทรวงเข้ามาตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตใน ประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อฆ่าตัดตอนซอฟต์แวร์ผี เพลงเถื่อน และภาพยนตร์ผิดลิขสิทธิ์ ให้หมดสิ้นไปจากน่านฟ้าอินเทอร์เน็ตเมืองไทย