" นิทรรศการภาพถ่ายของผู้หญิงถ่ายภาพ "

เวลาเปิด 09.00 - 16.00 น.
ทุกวันจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

ผู้หญิงวันนี้…เป็นมากกว่าผู้หญิงในอดีต

ภายในแสดงผลงานศิลปินนักถ่ายภาพผู้หญิง ว่างก็ไปชมกันนะครับ

ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรีครับ
ว่างๆไปเติม มุมมอง และ เติมแรงบันดาลใจ
กับภาพถ่ายหลายรส ของคุณน้อยหน่าได้ที่…
วังสวนผักกาด ถนนศรีอยุธยา หรือนั่งรถไฟฟ้าไปลงที่สถานีพญาไท
แล้วเดินต่อนิดหน่อย…

" ด้วยความชื่นชม "

ขอบคุณสำหรับข่าวครับผม

ขอบคุณสำหรับข่าวครับผม