พระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อทรงพระสรวล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลดทั้งหมด (78 รูป)

ขอบคุณมากครับ คุณอดิศร +1 :slight_smile:

+1 ครับ

ขอบคุณครับ +1

ขอบคุณมากๆครับ

ทรงพระเจริญ

Long Live The King, We Love Our King

ขอบคุณมากๆครับ+5