เพื่อนๆยื่น ภงด. 94 กันหรือยังครับ

บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ ที่ยังไม่ได้ยื่น 94 อย่าลืมยื่นกัน ก่อนสิ้นเดือนกันยานะครับ

[quote]
ภ.ง.ด. 94
ยื่นครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินเฉพาะประเภทที่ 5,6,7 และ 8
กรกฎาคม - กันยายน ของปีภาษีนั้น

[hr]
5. เงินได้ประเภทที่ 5 เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินหรือประโยชน์อย่างอื่น ที่ได้เนื่องจาก

  • การให้เช่าทรัพย์สิน
  • การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน
  • การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว

ขอบคุณครับที่ช่วยเตือน

รอยื่นวันสุดท้าย

ภาษีที่โดนหัก 3 % เอามาเคลมคืนได้ด้วยครับ