การย้าย โฮส ต้ิงคำนึงถึงอะไรบ้างครับ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร

ขอบคุณครับ

  1. control panel ถ้าเหมือนกันและ version ใกล้เคียงกัน ย้ายง่ายมาก ถ้าต่างกันอาจจะยากหน่อย
  2. ปริมาณ web data กี่ MB กี่ GB ?
  3. ปริมาณและขนาด database
  4. ความแตกต่างของ environment ของ Server เดิมและ Server ใหม่ เช่น version Mysql , encoding ของ MySql รวมทั้ง component อื่นๆ ครับ

ถ้าย้ายง่ายๆ ส่วนใหญ่ web hosting provider ย้ายให้ฟรีนะครับ

ค่าใช้จ่ายก็เหมือนกับการสมัครโฮสใหม่ และจะย้ายให้หรือไม่แล้วแต่ผู้ให้บริการครับ

ย้ายเงินแพลนที่ต้องการที่โฮสใหม่
กับ
ลุ้่นเรื่องภาษาของ db

แค่นั้นพอ