สามัคคี คือพลัง สร้างชาติ

ช่วงนี้สถานะการณ์บ้านเมืองของเราไม่ปกติสุข ดังนั้น ร่วมใจกันติด banner นี้บนหน้าเว็บกันเถอะครับ

นับว่าเป็นอีกหนึ่งความคิดที่ดีครับ ในการปลุกกระแสความสามัคคี ระหว่างคนในชาติ ยามนี้

ร่วมด้วยช่วยกันครับ