ขอถามเรื่องการสเเปม

ผมอยากทราบว่าถ้่่าเกิดมีเว็บที่ปล่อยสเเปมมันจะมาในลักษณะไหนเเล้วมีวิธีดูอย่างไร ว่าอันไหนโฆษณาอันไหนสเเปม

อ่านคำถามแล้วไม่เข้าใจ ว่าจะเช็คเวบที่ส่งสแปม หรือจะถามว่าแยกยังไงระหว่างสแปมกับโฆษณา

โดยความคิดส่วนตัวน่ะครับ ผมแยกเมลอย่างนี้
สแปม คือเมลที่มีเนื้อหาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่พยายาม ยัดเยียดให้เราดู ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดๆ เนื่อหาเดียวแต่เปลี่ยน หัวหรือชื่อคนส่งไปเรื่อยๆ ส่งมาทีละมากๆ อาจจะโดยชื่อคนส่งเดียว หรือหลายชื่อก็ตาม

แต่ถ้าโฆษณา พวกนี้จะนานๆมาที ทีละฉบับ

มาวันนึงเกิน 2 ฉบับ ผมถือว่าเป็นสแปมแล้วครับ

ยกเว้นกรุปเมล์ที่สมัครไว้ อันนั้นมาวันเป็นร้อย

lol