การใช้งานคำสั่ง tar ( Linux )

[size=-1]การ ใช้งานก็ง่ายๆ ในกรณีที่เรามี folder ชื่อ Tools แล้วเราต้องการรวม file ทั้งหมดใน Tools รวมถึงตัว folder Tools ด้วย ก็ให้ใช้คำสั่งว่า

tar -cvf tools.tar Tools

ขอบคุณมากครับ

ปกติใช้แค่ tar cfz file.tar.gz dirname
กับ tar xfz file.tar.gz

เพราะไม่รู้ว่าจะใส่ options v ทำไม ไม่ชอบให้มันแสดงอะไรเยอะ ๆ