ใครเคยเจออาการนี้บ้างครับ System Integrity checking detected a modified system file

ใครเคยเจออาการนี้บ้างครับ เหมือนระบบมันอัพเดทเองครับ

เซิร์ฟเวอร์ CentOS + DirectAdmin แล้วติดตั้ง CSF + LFD จะมีเมล์แจ้งเตือนการอัพเดทไฟล์ ทั้งๆ ที่เราไม่ได้อัพเดทอะไรเลย หรือมันมีอะไรที่ตั้ง auto ไว้ครับ?

System Integrity checking detected a modified system file

The following list of files have FAILED the md5sum comparison test. This
means that the file has been changed in some way. This could be a result of
an OS update or application upgrade. If the change is unexpected it should
be investigated:

/usr/bin/[: FAILED
/usr/bin/a2p: FAILED
/usr/bin/ac: FAILED
/usr/bin/addftinfo: FAILED
/usr/bin/addr2line: FAILED
/usr/bin/afs5log: FAILED
/usr/bin/amtu: FAILED

custombuild options.conf


#PHP settings. default_php possible values - 4 or 5, php5_ver - 5.2, 5.3 or 5.4
default_php=5
php5_ver=5.2
php4_cli=no
php4_cgi=no
php5_cli=yes
php5_cgi=no
ioncube=yes
zend=yes
#Possible values - recommended or dist
php_ini_type=recommended

#Possible values - 5.0, 5.1, 5.5
mysql=5.1
mysql_inst=yes
mysql_backup=yes
mysql_backup_dir=/usr/local/directadmin/custombuild/mysql_backups

#Possible values - 1.3, 2.0, 2.2 or 2.4
apache_ver=2.2
secure_htaccess=no
harden-symlinks-patch=yes

#Web applications
phpmyadmin=yes
atmail=no
squirrelmail=yes
roundcube=yes
uebimiau=no

#Mail options
exim=yes
eximconf=no
clamav=yes
mailman=no
spamassassin=yes
mail-header-patch=yes
dovecot=yes

#Statistics
awstats=no
webalizer=yes

#FTP options
proftpd=yes
pureftpd=no

#Jailed shell (beta)
jail=no

#Autoconf/automake/libtool options
autoconf=yes
automake=yes
libtool=yes
curl=yes

#new version of zlib and libxml2 (experts only)
new_zlib=no

#CustomBuild options
custombuild=1.1
autover=no
bold=yes
clean=yes
clean_old_tarballs=no
clean_old_webapps=yes
downloadserver=files10.directadmin.com
cleanapache=no

#Cron settings
cron=no
email=
notifications=yes
da_autoupdate=no
updates=no
webapps_updates=yes

#CustomBuild 1.2 settings
php6_cli=no
php6_cgi=no
php_ini=no

#Cloudlinux settings
cloudlinux=no
cron_frequency=daily

ขอบคุณครับ

:baa60776: