Super sale เครื่อง Server มือ 2 ถูกแล้วถูกอีกราคาเฉพาะ Spec

[SIZE=6][COLOR=#ff0000][U]ขายออกหมดแล้วขอบคุณ THT ครับ[/U][/COLOR][/SIZE]

[COLOR=#333333]Server [/COLOR][B]Quickserv QS-R110 ยังมีของอยู่ไหมครับ[/B]

ของมีอย่างละตัวครับยังอยู่ครบครับ

[COLOR=#333333]Server [/COLOR][B]Quickserv QS-XXXX

  • Intel 4 Core Xeon x3220(2.4Ghz)
  • 8 GB DDR2
  • [COLOR=#ff0000]ไม่มี HDD[/COLOR]
    [SIZE=4][COLOR=#ff0000]*ขอขายในราคา 2500 บาท

ตัวนี้ ต่อ HDD ได้กี่ตัวครับ ทำ Raid ได้ไหมครับ[/COLOR][/SIZE][/B]

บอร์ดเป็น Intel S3200SH Server Motherboard ลองหาข้อมูลดูครับพอดี อยู่ข้างนอก

มีรางให้ด้วยไหมครับ

รางไม่มี ทุกตัวครับ

[COLOR=#333333]Server [/COLOR][B]HP DL120 G5 X3330 NHP SATA AP Svr
ขายออกไปแล้วนะครับ
ส่ง Kerry Express >.<[/B]

Server [B]Quickserv QS-R110
[/B][B]ขายออกไปแล้วนะครับ
ส่ง Kerry Express[/B]

ขายออกหมดแล้วขอขอบคุณ THT ครับ