ติดตั้ง ssh2 ของ php ยังไงครับ

เป็น centos 5.8

directadmin ครับ

จะเปิดใช้งาน ssh2 ผมจะติดตั้งเสริมยังไงครับ

:875328cc:

http://forum.ovh.nl/showthread.php?t=958