ช่วงนี้ Spam เยอะจัง อัพเดท spam list กันบ่อยไม๊ครับ

มีความรู้สึกว่า ช่วงเดือนที่ผ่านมา มี spam เข้ามาใน inbox มากขึ้น จากปรกติมีหลุดเข้ามาวันละสองถึงสามฉบับ ทำ learn spam สัปดาห์ละครั้ง รวม spam ที่จากลูกค้าส่งมาให้ ทั้งของที่รวมไว้เอง รวมๆแล้วไม่เกินสามสิบเมล์ต่อครั้ง แต่เดือนที่ผ่านมา ได้มาวันละเกือบสิบ ทำ learn spam กันวันเว้นวันครั้งละ 20 เมล์

เซ็งไก่

spam ภาษาไทยที่ส่งด้วยมือ แบบกดส่งเอาถึกๆ มันเพิ่มขึ้นน่ะครับ
ไอ้พวกที่ส่งกะโปรแกรมไม่เท่าไหร่หรอก