วิธีแก้ไข soruce และเพิ่ม patch ของ packet ใน GENTOO

วิธีแก้ไข source ของ packet ของ GENTOO
http://mamboeasy.psu.ac.th/~patt.e/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=46

วิธี patch packect ของ GENTOO
http://mamboeasy.psu.ac.th/~patt.e/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=46

ผมเรียกมันว่า Linux พระเจ้า แม่งลงโครตยากเลย ลงไม่เคย boot ผ่านเลย