สำหรับผู้ผลิต software ทุกคนค่ะ สนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรี

[quote]สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้บริษัทซอฟต์แวร์ไทยเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้มีหลักฐานการจดทะเบียนลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย