SMF ลงเสร็จแล้ว ลงไทยแล้ว แต่ส่งเมลจาก smf ไป hotmail subject อ่านไทยไม่ได้

สวัสดีครับ

ผมเพิ่งลง smf พร้อมภาษาไทยเสร็จ แต่พอสมัครสมาชิกแล้วมีเมลส่งกลับไป hotmail จะอ่าน subject ไทยไม่ได้ ข้อความปกติครับ ไม่ทราบต้องแก้ตรงไหนหรือครับ