มีใคร Sign in MSN โดยใช้อีเมล์ที่ไม่ใช่ @hotmail.com ได้กันหรือป่าววันนี้

มีใคร Sign in MSN โดยใช้อีเมล์ที่ไม่ใช่ @hotmail.com ได้กันหรือป่าววันนี้ตั้งแต่

ปกติครับ ไม่มีปัญหาอะไร ตอนนี้ก็ On M อยู่ครับ ผมใช้ True Hi-Speed 1 MB นนทบุรี

ปกติดีครับ icez /at/ icez /dot/ net

เน่าครับ

the service is temporary unavailable

ยังออนไลน์ msn ไม่ได้

ไม่ได้เหมือนกันครับ ลงเวอร์ชั่นอื่นทับก็ยังไม่ได้

ไม่ได้ครับ

เป็นเหมือนกัน มันฟ้อง temp

เน่าเช่นกันครับ

ไม่ได้ครับ

The MSN servers are temporarily unavailable. Please wait and try again.

ผมก็ไม่ได้ครับ :dry: เข้าใจว่าใช้ server คนละตัวกับ @hotmail @live

@gmail ก็ไม่ได้อะครับ

เข้าไมได้ครับ อีเมล์ใน Service domains.live.com เข้าไมได้หมดเลย ย T^T

ตอนนี้คิดว่าเป็นปกติแล้วครับผมเข้าได้
ที่พี่ icez เข้าได้ อาจจะ sign in เข้าไว้นานแล้ว มันจะไม่หลุด จากการทดลอง

@gmail.com

Online ได้ปกติ

:santa:

ได้ปกติครับ

ได้แล้วครับ 14.37

gmail เพิ่งได้เมื่อช.ม.ก่อนครับ

ได้ครับ @โดเมนตัวเองครับ