ขอวิธีการลง Shoutcast บน CentOS + ปรับแต่งหน่อยครับ

ขอวิธีการลง Shoutcast บน CentOS + ปรับแต่งหน่อยครับ

ขอบคุณครับ