สอบถามเรื่องการเก็บค่าไฟเพิ่มที่ sheeplink

สอบถามเรื่องการเก็บค่าไฟเพิ่มที่ sheeplink
วางเครื่อง tower มีฮาร์ดดิสก์ 8 ลูก ทางคนรับวางขอเก็บค่าไฟเพิ่มฮาร์ดดิสก์ลูกที่ 3 ขึ้นไป เก็บลูกละ 200 บาท
เคยวางที่นิภา ก้อเก็บเพิ่มเดือนละ 200 บาท ที่อื่นเก็บค่าไฟเพิ่มกันยังไงบ้างครับ