ขอสอบถามเกี่ยวกับการ shared ram ใน Vsphere5.5

พอดีอยากทราบวิธีการ shared ram ตอนลงครับว่า shared กันยังไงตั้งค่าตรงไหน

ถ้าหมายถึงจะ Share Memory ส่วนที่เหมือนกันๆจากหลายๆ guest อันนี้ตัว ESXi มันจะจัดการให้เอง
(ใน performance graph ส่วนของ memory จะคือช่อง shared common)
แต่เราสามารถตั้งค่าให้มัน scan เพื่อหาได้ถี่ขึ้นโดยตั้งที่ Mem.ShareScanTime กับ Mem.ShareScanGHz

แต่ถ้าหมายถึงสัดส่วนการ share memory ใน guest จะอยู่ในหน้าจอ Inventory -> Guest ตัวนั้น -> Resource Allocation เราสามารถตั้งสัดส่วนได้ รวมถึง reservation (guarantee)