กรุแตก...Sever IBM ราคาถูก X3650 , X336 ,X235 , X346


#1

ติดต่อตั้ม 081 543 0914 มารับได้ด้วยตัวเองที่ตลาดทิพย์เกษร เข้าได้ 2 ทาง คือ ม หัวเฉียว กับ ลาดกระบัง 54

X3650 มี 1 ตัว ราคา ตัวละ 5,000 บาท

Xeon 5160 * 2
Ram 4 GB
HDD SAS 146 GB 1 Scis 300 GB2
Power 2 Re

X3650 มี 2 ตัว ราคา ตัวละ 3,500 บาท

Xeon 5450 * 1
Ram 4 GB
HDD 146 GB
Power 2 Re


X336 มี 4 ตัว ราคา 2,500 บาท

Xeon 3.2 GHZ * 1
Ram 4 GB DDR II
HDD 74 GB
Power 2 Re

X336 มี 1 ตัว ราคา 2,000 บาท

Xeon 3.2 GHZ * 1
Ram 1 GB DDR II
HDD NO
Power 2 ReX346 มี 1 ตัว ราคา 2,500 บาท

Xeon 3.2 GHZ * 1
Ram 2 GB DDR II
HDD NO
Power 2 Re


X235 มี 3 ตัว ราคา 1,500 บาท
Xeon 2.4 GHZ
Ram 1 GB
HDD 34 GB*2
Power 2 Re


#2

ดันหน่อย


#3

ดันทีครับ