ช่วยที่ครับ ปัญหา แบบนี้คืออะไรครับ Serverมือใหม่ ครับ

The phpMyAdmin configuration storage is not completely configured, some extended features have been deactivated.

$cfg[‘Servers’][$i][‘pmadb’] … not OK [ Documentation ]
$cfg[‘Servers’][$i][‘relation’] … not OK [ Documentation ]
General relation features: Disabled

$cfg[‘Servers’][$i][‘table_info’] … not OK [ Documentation ]
Display Features: Disabled

$cfg[‘Servers’][$i][‘table_coords’] … not OK [ Documentation ]
$cfg[‘Servers’][$i][‘pdf_pages’] … not OK [ Documentation ]
Creation of PDFs: Disabled

$cfg[‘Servers’][$i][‘column_info’] … not OK [ Documentation ]
Displaying Column Comments: Disabled
Browser transformation: Disabled

$cfg[‘Servers’][$i][‘bookmarktable’] … not OK [ Documentation ]
Bookmarked SQL query: Disabled

$cfg[‘Servers’][$i][‘history’] … not OK [ Documentation ]
SQL history: Disabled

$cfg[‘Servers’][$i][‘designer_coords’] … not OK [ Documentation ]
Designer: Disabled

$cfg[‘Servers’][$i][‘tracking’] … not OK [ Documentation ]
Tracking: Disabled

$cfg[‘Servers’][$i][‘userconfig’] … not OK [ Documentation ]
User preferences: Disabled

phpmyadmin ไม่ได้ติดตั้งแบบสมบุรณ์ (แบบลงข้อมูลใน mysql ด้วย) ทำให้ฟีเจอร์บางอย่างถูกปิดใช้งาน แต่โดยรวมไม่ต้องสนใจหรอกครับ พวกนี้คงไม่ได้ใช้อยู่แล้ว

อ๋อ ขอบคุณ ครับ